Verduurzamen Bedrijventerrein Waarderpolder 1

Verduurzamen Bedrijventerrein Waarderpolder 1

Status

Ongoing

Team

Studenten: Luke Beerse, Charlotte Buiter, Levi Groen, Stacey Brink

Leercoach: Linda Tromp

Partner

Parkmanagement Waarderpolder

Citylab Haarlem is gevestigd in de Waarderpolder. Dit is een van de grootste bedrijventerreinen in Nederland met meer dan 1100 bedrijven.  Een van de uitdagingen waar we nu voor staan is het duurzaam maken van de economie. Steeds meer komt het besef binnen de huidige consumptiemaatschappij dat de beschikbaarheid van grondstoffen een steeds groter probleem wordt. Hoe kunnen we het bedrijventerrein Waarderpolder verder verduurzamen met economische groei en behouden, stimuleren en aantrekken van werkgelegenheid.